Onze dirigent is Ella van Osnabrugge (1959). Zij is sinds de oprichting in 2001 dirigent van Coro con Capri. Vanaf 1987 zong zij in diverse koren en ensembles, namelijk:

  • Ouder- en vriendenkoor Vrije School

  • Madrigaalensemble van Chris Verhoog

  • Desnoots te Groningen

  • Kamerkoor Erato

Ella
Op dit moment zingt Ella bij a capella kwintet Full House.

ella2012 690x1068
Ella begon in 1994 met koordirectie. Zij volgde diverse vormen van scholing op gebied van zang- en dirigeertechniek. In 2006 rondde zij de Meerjarige Dirigenten Opleiding af. In 2008 volgde zij level 1 en 2 van Estill Voice Training System.

Verder neemt zij regelmatig deel aan workshops op gebied van koorzang, stemgebruik, presentatie en dirigeertechniek (Kurt Thomas Cursus 2018).

  • Ella is ook dirigent geweest van Gemengd koor Essenza te Vries en van  Het Groninger Doopsgezind Koor

  • Ella dirigeert ook het Onner Popkoor

    Daarnaast leidt zij workshops (o.a. jaarlijks in Groningen: Christmas Carol Singers) en geeft zij zanglessen.