Ella van Osnabrugge 

Ella
Onze huidige dirigent is Ella van Osnabrugge (1959). Zij is sinds de
oprichting in 2001 dirigent van Coro con Capri. Vanaf 1987 zong zij in
diverse koren en ensembles, namelijk: Ouder- en vriendenkoor Vrije School,
Madrigaalensemble van Chris Verhoog, Desnoots te Groningen, Kamerkoor Erato
en a capella kwintet Full House ella2012 690x1068 Ella begon in 1994 met koordirectie. Zij volgde diverse vormen van
scholing op gebied van zang- en dirigeertechniek. In 2006 rondde zij de
Meerjarige Dirigenten Opleiding af. In 2008 volgde zij level 1 en 2 van
Estill Voice Training System. Verder neemt zij regelmatig deel aan
workshops op gebied van koorzang, stemgebruik, presentatie en
dirigeertechniek (Kurt Thomas Cursus 2018). Ella is ook dirigent geweest
van Gemengd koor Essenza te Vries, Het Groninger Doopsgezind Koor en
Popkoor Onnen. Daarnaast leidt zij workshops (o.a. jaarlijks in Groningen:
Christmas Carol Singers) en geeft zij zanglessen.
Ella gaat in juli 2022 met pensioen.